User Manual

SWE-12
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som
kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och
elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas
ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas
med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning
och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas
från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A. Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics