User Manual

SWE-4
Din digitala radio
1
På/Av
2 DAB/FM
3
Info/Meny
4 Tillbaka
5 Station
6-10
Förinställ 1-10
11 Volym/Enter
12
Batterifack (Batterier medföljer inte)
13 DC-kontakt
14 Uttag för hörlurar