User Manual

SWE-7
English
Svenska
Radio Text
Radiotext
Program Type
Program typ
Frequency
Frekvens
Date
Datum
Mono/Stereo
Mono/Stereo
9. Lagra stationer
English Svenska
Select the station you wish to preset
Välj den station du önskar förinställa
Hold for 2 sec
Håll i 2 sekunder
10. Återkalla förinställda stationer
11. Bildvisning