User Manual

SWE-8
12. Ställ in insomningstid
Håll i 2 sekunder
13. Larminställning
Håll i 2 sekunder