User Manual

INSTRUKCJ
DVH-1245
A OBSŁUGI
WAŻNE
PROSZĘ PRZECZYTAĆ TĘ
INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ
DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU.
www.denver-electronics.com

Summary of content (9 pages)