User Manual

BETJENINGSVEJLEDNING
www.denver-electronics.com
Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din tablet og t ager den i brug.
DANSK
PFF-1011BLACK MK2

Summary of content (16 pages)