User Manual

NLD-12
Automatische back-up
Wanneer afgevinkt, zal uw fotolijst automatisch een back-up maken binnen 30 uur nadat u
een foto hebt ontvangen of de instellingen van uw fotolijst hebt veranderd.
Back-up herstellen
Voordat u probeert uw fotolijst te herstellen, bevestig eerst of uw back-up up-to-date is. Bevestig
hiertoe de datum onder Back-up maken van fotolijst naar externe opslag (bijv. een microSD-kaart).
Als de laatste back-up bijvoorbeeld te oud is of als er geen back-up is gemaakt, druk dan op de toets
Back-up maken van fotolijst naar externe opslag (bijv. een microSD-kaart) om een nieuwe back-up
te maken.
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat u een back-up niet kunt herstellen op een nieuwe
Frameo-fotolijst terwijl u de oude fotolijst tegelijkertijd werkzaam houdt.
Als u een back-up op een fotolijst wilt herstellen die al is ingesteld, dan moet u de fotolijst eerst
resetten. Druk hiertoe op de toets Reset fotolijst. Hierdoor zullen alle gegevens op de Frameo
worden gewist en de Frameo zal worden gereset naar het instellingsscherm.
U kunt op het instellingsscherm de toets Herstellen van back-up selecteren om uw fotolijst op basis
van de back-up te herstellen.
Als de toets Herstellen van back-up niet zichtbaar is, controleer dan of de externe opslag (bijv. een
microSD-kaart) goed is aangesloten.
Fotolijst terugstellen
Dit verwijdert alle gegevens van uw fotolijst. Dit zal al uw fotos, vrienden/verbindingen en
instellingen verwijderen.
Over
Controleren op update
Deze optie controleert of er een update beschikbaar is voor uw fotolijst.
Beta-programma
Wanneer afgevinkt, zal het apparaat deelnemen aan het Beta-programma waardoor deze vaker en
eerder updates zal ontvangen dan apparaten die hier niet aan deelnemen.
Hulp
Open-source bibliotheken
Opent een lijst met open-source bibliotheken gebruikt in de app met hun licenties.
Anonieme analytische gegevens delen
Anonieme analytische gegevens delen helpt ons enorm in de verbetering van de frameo-
software. Wij begrijpen het als u deze informatie niet met ons wilt delen. Vink deze optie af