User Manual

14 NLD-
Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en
weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste
vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te
wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden
weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij
recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde
gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke
autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur PFF-1011BLACK MK2 conform is
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op
het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: PFF-1011BLACK
MK2. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige
downloads.
Frequentiebereik: 2412-2472MHz
Totaal uitgangsvermogen: 19.63dbm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics