User Manual

SWE
DENVER SAX-10BLACK
Aux Selfie Stick
Läs anvisningarna noggrant före anndning och spara dem för framtida bruk.

Summary of content (3 pages)