User Manual

2
Indstilling af uret
1. r du tilslutter boomboxen til lysnettet, går boomboxen på standby. “00:00” viset på displayet.
2. Tryk på knappen CLOCK. ADJ for at åbne indstilling af uret.
3. Tryk på knappen Forrige/TUN-, og vælg tidsformat “24 H” eller “12 H”. Tryk dernæst på knappen CLOCK.ADJ.
4. “Angiv tid” vises på displayet, og timetallet blinker. Tryk på knappen Næste/TUN+ eller Forrige/TUN- for at indstille
timetallet, og tryk dernæst på CLOCK.ADJ.
5. Minuttallet blinker. Tryk på knappen Næste/TUN+ eller Forrige/TUN- for at indstille minuttallet, og tryk dernæst på
CLOCK.ADJ.
FM-radiotilstand
Tjek, at boomboxen er i FM-tilstand. Tryk gentagne gange på knappen /SIGNALKILDE, indtil FM vises på displayet.
ste gang, du tænder boomboxen, stiller radioen automatisk ind på den sidst valgte radiostation.