User Manual

3
dan stiller du ind på en FM-station
1. I FM-tilstand kan du trykke knappen FM SCAN for at starte en kanalsøgning. Når radioen finder en tilgængelig
station, afbrydes søgningen.
2. Tryk om nødvendigt på knappen Næste/TUN+ eller Forrige/TUN- for at fintune hver frekvens i trin à 0,1 MHz.
Lagring af en FM-station
Din boombox kan gemme op til 10 FM-radiostationer på faste programpladser, så du har let adgang til dine favoritstationer.
1. Stil ind på den FM-radiostation, du vil gemme på en fast programplads.
2. Tryk og hold knappen FAST STATION i ca. 2 sekunder, indtil ‘P01’ vises på displayet.
3. Tryk på knappen FAST STATION for at vælge nummeret på den faste programplads (1-10), hvor du vil gemme
radiostationen.
4. Tryk og hold knappen FAST STATION. ‘P XX gemt’ vises på displayet, hvor ‘X’ står for nummeret på den faste
programplads (1-10).
Bemærk: Hvis der allerede er gemt en FM-station på den valgte programplads, vil den nye station overskrive den
gamle.
Valg af en fast FM-station
1. lg FM-tilstand, og tryk på knappen FAST STATION for at lge nummeret på den faste stadion (1-10), du vil lytte til.
2. Tryk og hold knappen FAST STATION for at bekræfte dit valg. Radioen stiller ind på den faste station.
Bemærk: Hvis ingen FM-station er gemt på en fast programplads, vil displayet vise ‘Forudindstillet tom’, hvorefter
boomboxen efter nogle få sekunder vender tilbage til den sidst valgte station.
CD-tilstand
Tjek, at boomboxen er indstillet til CD. Tryk gentagne gange på knappen /SIGNALKILDE, indtil CD vises på displayet.
På displayet blinker ‘_ _ _’ efterfulgt af ‘NEJ’, hvis der ingen CD er i boomboxen.
AUX-tilstand
Tjek, at din boombox er indstillet til AUX. Tryk gentagne gange knappen /SIGNALKILDE, indtil AUX vises
displayet. Gennem AUX-forbindelsen kan du lytte til en ekstern lydkilde via højttalerne i din boombox.
1. Brug et lydkabel med 3,5 mm jackstik (tilkøb), og forbind terminalen AUX IN på boomboxen til hovedtelefonudgangen
(eller aux-udgangen) på en ekstern lydkilde.
2. Start afspilningen på den tilsluttede enhed.
3. Du kan justere lydstyrken med volumenknapperne på boomboxen.
Andre oplysninger
Tekniske Specifikationer
AC indgangsspænding
230 V AC, 50 Hz
Batteridrift (valgfrit).
6 x 1,5 V str. C (LR14) (tilkøb)
jttalere udgangseffekt
2 x 1W RMS
FM frekvensområde
87.5 MHz til 108 MHz