User Manual

1
Användarhandbok
Produktöversikt
1. /KÄLL -KNAPP
2. PROGRAM/UPPREPA/FÖRINSTÄLL-knapp
3. Stopp-knapp
4. regående/SÖK- knapp
5. Volym +/nästa-knapp
6. Volym -/tillbaka/KLOCKA JUST--knapp
7. Spela upp/pausa/FM SKANNA -knapp
8. sta/Sök+ -knapp
9. LCD-skärm
10. rhandtag
11. Teleskopantenn
12. tuttag
13. Batterifack
14. Uttag för hörlurar
15. Ingångsjack för AUX
16. CD-fack

Summary of content (4 pages)