User Manual

Trådløse øreplugger TWE-36MK3 TWS
Sikkerhetsinformasjon
Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang.
Behold instruksjonene for fremtidig referanse.
1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging
og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius
til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke
funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan
forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av
kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Fjern øretelefonene i tilfelle lekkasje eller omfattende varme fra produktet,
for å unngå brannskader eller utslett.
8. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene dine.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent
10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av
hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det
elektromagnetisk miljøet.
10. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til
elektroniske medisinske enheter.
11. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer
inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken
umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
Innhold
1. To øreplugger (V/H) 2. USB-ladekabel
3. Dokkingstasjon 4. Bruksanvisning
2 3 4 5
Brukerveiledning
1. Paring av ørepluggene med mobiltelefonen din
Trinn 1. Ørepluggene slås på når de tas ut av laderen. De kan også slås på
med et langt trykk på ørepluggenes betjeningsknapp, eller ved hjelp av
stemmekontrollen ‘Strøm på’.
Trinn 2. RØD og BLÅ LED begynner å blinke på begge ørepluggene. Begge
ørepluggene pares automatisk med hverandre innen 5 sekunder.
Etter at de er paret med hverandre, vil en ørepluggene vise en RØD Og en
BLÅ LED som blinker etter hverandre, noe som betyr at de er klare for paring
med smarttelefonen din.
Trinn 3. Aktiver Bluetooth på telefonen din for å søke etter tilgjengelige
enheter, og par med navnet ‘TWE-36MK3’. Du vil høre en stemme som
sier “Tilkoblet” når paringen er ferdig. Tast inn “0000” hvis du får spørsmål
om passord.
Ørepluggene vil automatisk pares igjen med telefonen neste gang.
Merknader:
Du kan bruke enten den V eller den H ørepluggen alene sammen med din
mobiltelefon, men da får du kun monolyd.
2. Under musikkavspillingen
2.1 Trykk EN GANG på knappen V eller H for å Spille av / Pause lydsporet
2.2 Langt trykk (2 sek.) på knappen V eller H for å hoppe over til Neste spor
2.3 Trykk TO GANGER på knappen V eller H for å slå sist oppringte nummer
3. Under telefonsamtaler
3.1 Trykk EN GANG på knappen V eller H for å ta imot / avslutte anropet.
3.2 Trykk TO GANGER på knappen V eller H for å avvise et innkommende
anrop.
4. Lade ørepluggene & dokkingstasjonen
4.1 Slå av ørepluggene og sett dem i dokkingstasjonen. Ladingen vil starte
automatisk. Mens ørepluggene lades, vil LED-lampene på ørepluggene
lyse RØDT. Så snart de er fulladet, vil de slutte å lyse RØDT.
4.2 Mens dokkingstasjonen lades, vil LED-indikatoren blinke,
og LED-indikatoren vil lyse kontinuerlig så snart dokkingstasjonen er ladet
helt opp.
5. Produktparametre
Modellnavn: TWE-36MK3
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth navn: TWE-36MK3 (V / H / Begge øreplugger)
Standby-tid: Ca. 20 timer
Musikk avspillingstid: Omtrent 3 - 3.5 timer
Ørepluggenes batterikapasitet: 3,7V 45 mAh x V / H
Batterikapasitet på dokkstasjon: 3,7V 400 mAh
NO NO NO
NO NO
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Bruksanvisning
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan
være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og
batterier) ikke håndteres riktig.
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se
nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen
med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.
Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning.
På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.
Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten
sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra
husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.
Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen DENVER TWE-36MK3 er i overenstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på
følgende internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på
nettsiden. Angi modellnummer: TWE-36MK3. Deretter går du til produktsiden, du finner det røde
direktivet under downloads/other downloads.
Operativt frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maks. Utangseffekt: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.
MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S
Betjeningsknapp
Advarsel: Litiumbatteri inne
1 432
EN
TWS Earbuds with Charging Case
TWE-36MK3
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual

Summary of content (1 pages)