User Manual

Taletilstand
For at kunne styre telefonopkald, skal du sørge for, at dine øretelefoner er
forbundet til din smartphone.
Når der kommer et indgående opkald, oplyser en stemmeprompt
telefonnummeret.
Besvar opkaldet ved at trykke én gang multifunktionsknappen. Hvis du
vil afvise opkaldet, tryk længe på multifunktionsknappen. Hvis du vil ringe
op til sidst kaldte telefonnummer under afspilning, skal du trykke to gange
på multifunktionsknappen.
Opladning
Opladning af øretelefonerne
Under opladning lyser LED-indikatoren rødt. Når de er fuldt opladede,
LED-indikatoren sluk.
Bemærk: Under opladning er øretelefonerne slukkede.
Opladning af opladningsetuiet
Under opladning blinker LED-indikatoren rødt. Når de er fuldt opladede, lyser
LED-indikatoren konstant rødt.
D
A
3
Fejlfinding
Følg trinene herunder, som kan løse diverse problemer med parring eller
tilslutning:
1. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at parre øretelefonerne med
smartphonen igen, hvis du har haft Bluetooth slået fra på smart
phonen, eller øretelefonerne har været slukket. Par igen ved at følge
vejledningen i manualen.
2. Sørg for, at der er strøm nok på batterietuiet;
3. Læg øretelefonerne til genopladning i etuiet i et stykke tid.