User Manual

In-/uitschakelen
1. Houd de multifunctionele toets ingedrukt totdat de rode en blauwe LED’s
afwisselend knipperen om in te schakelen.
2. Houd de multifunctionele toets ingedrukt totdat de LED op rood springt om uit
te schakelen. De oordoppen schakelen bovendien automatisch uit als de
verbinding met uw Bluetooth-apparaat langer dan vijf minuten verbroken blijft.
Koppelen
Stereo modus
Verbind de twee oordoppen met uw smartphone om stereo geluid
te creëren.
1. Houd de multifunctionele toetsen van beide oordoppen tegelijkertijd
ingedrukt totdat de LED’s afwisselend rood en blauw knipperen.
2. wacht 3 seconden totdat de oordoppen automatisch met elkaar koppelen.
3. Schakel de Bluetooth-functie in op uw smartphone, zoek naar “TWE-36MK3”
en selecteer deze naam om te koppelen. De blauwe LED begint traag te
knipperen nadat de
oordoppen succesvol zijn gekoppeld met uw smartphone.
Mono modus
Verbind een van de oordoppen met uw smartphone. Nu is alleen mono geluid
beschikbaar.
1. Houd de multifunctionele toets van de oordop die u wilt koppelen
ingedrukt totdat de LED’s afwisselend rood en blauw knipperen.
2. Schakel de Bluetooth-functie in op uw smartphone, zoek naar
“TWE-36MK3” en selecteer deze naam om te koppelen.
NL
2
De oordoppen maken automatisch opnieuw verbinding met uw smartphone
nadat de koppeling is geslaagd.