User Manual

Opmerking: Als u in mono modus de andere oordop wilt koppelen met uw
smartphone, schakel dan de oordop uit die momenteel gekoppeld is met de
smartphone en houd de multifunctionele toets ingedrukt van de oordop die u
wilt koppelen met de smartphone.
Gespreksmodus
Zorg ervoor dat de oordoppen zijn verbonden met uw smartphone om deze
voor oproepafhandeling te gebruiken.
Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, dan zal de oordop het nummer
daarvan laten horen.
Druk eenmaal op de multifunctionele toets om een oproep te beantwoorden;
druk lang op de multifunctionele toets om een oproep te weigeren. Druk
tijdens het afspelen van muziek tweemaal op de multifunctionele toets om
het laatste telefoonnummer opnieuw te kiezen.
Opladen
De oordoppen opladen
De rode LED brandt tijdens het opladen. De LED gaat uit nadat de batterij
volledig is opgeladen.
Opmerking: De oordoppen worden tijdens het opladen geforceerd
uitgeschakeld.
Het laadstation opladen.
De rode LED knippert tijdens het opladen. De rode LED zal constant blijven
branden wanneer volledig opgeladen.
Probleemoplossing
Volg onderstaande stappen om problemen met de koppeling of opnieuw
verbinding maken op te lossen:
1. U moet de oordoppen in sommige gevallen misschien opnieuw koppelen wanneer
u de Bluetooth-functie op uw smartphone deactiveert of de oordoppen uitschakelt.
Volg de stappen beschreven in de gebruikshandleiding om opnieuw te koppelen.
2. Controleer of de batterijdok genoeg voeding heeft;
3. Plaats de oordoppen in de dok en laat deze een tijdje opladen.
NL
3