User Manual

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S
ZZZooorrrggg eeennn OOOnnndddeeerrrhhhooouuuddd
1. Laad de oordoppen ten minste een keer per 6 maanden op.
2. Bewaarde oordoppen niet in extreme temperaturen (onder
0°C of boven 45°C).
3. Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen om de
oordoppen te reinigen.
4. Laat de oordoppen niet op harde oppervlakken vallen.
5. Schraap het oppervlak niet langs scherpe objecten.
6. Haal het product niet uit elkaar.
NL
4
Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten
materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw
gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.