User Manual

van de website. Type het modelnummer: twe-36mk3. Open nu de
productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige
downloads. Frequentiebereik:
2412~2472MHz
Totaal uitgangsvermogen:
8dbm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met
het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool
is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische
apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt
dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij
een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is
het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming
met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische
apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations
of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis
worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur TWE-36MK3 conform
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-
electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel
NL
5