User Manual

Huomautus: Jos haluat monotilassa vaihtaa älypuhelimeesi yhdistetyn
korvanapin, kytke älypuhelimen parina oleva korvanappi pois päältä ja pidä
sen korvanapin monitoimipainiketta painettuna, jonka haluat yhdistää
älypuhelimeen.
Puhetila
Jos haluat ohjata puheluja, varmista, että korvanapit on yhdistetty
älypuhelimeesi.
Kun puhelu saapuu, puhelinnumero ilmoitetaan äänellä.
Vastaa puheluun painamalla monitoimipainiketta yhden kerran. Hylkää
puhelu painamalla pitkään monitoimipainiketta.
Voit soittaa viimeksi valittuun puhelinnumeroon uudelleen musiikin toiston
aikana painamalla monitoimipainiketta kaksi kertaa.
Lataus
Korvanappien lataus
Latauksen aikana palaa punainen LED-merkkivalo. LED-valo sam-
muu, kun lataus on valmis.
Huomautus: Latauksen ajaksi korvanapit kytketään pakotetusti
pois ältä.
Latauskotelon lataus
Latauksen aikana punainen LED-merkkivalo vilkkuu. Punainen LED-valo
palaa kiinteästi, kun lataus on valmis.
Vianetsintä
Alla olevien vaiheiden noudattaminen voi ratkaista parinmuodostus-
tai yhdistämisongelmat:
1. Joissakin tapauksissa voit joutua tekemään pariliitoksen
älypuhelimen kanssa uudelleen silloin, kun kytket älypuhelimen
Bluetoothin pois päältä tai kytket korvanapit pois päältä. Noudata
pariliitoksessa tässä käyttöoppaassa kuvattua menettelyä.
FI
3