User Manual

Slå av/på
1. For å slå , trykk multifunksjonsknappen og hold den nede inntil
den røde og den blåe LED-lampen blinker etter hverandre.
2.For å slå av, trykk multifunksjonsknappen og hold den nede inntil
LED’en lyser rødt. Ørepluggene slås av automatisk hvis de er koblet fra
din Bluetooth-enhet i mer enn fem minutter.
Paring Ste-
reo-modus
For å stereo-effekt, må du koble begge parede øreplugger til din
mobiltelefon.
1. Trykk på begge multifunksjonsknappene samtidig og hold dem nede
inntil den røde og den blåe LED-lampen blinker etter hverandre.
2. Kan også vente i 3 sekunder for å la ørepluggene automatisk pares med
hverandre.
3. Aktiver Bluetooth på din mobiltelefon, søk etter “TWE-36MK3” og velg
den for paring. Etter at ørepluggene er paret med mobiltelefonen din, vil
den blå LED’en blinke sakte.
Etter at paringen er utført en første gang, vil ørepluggene automatisk koble
seg til telefonen din neste gang.
Mono-modus
Koble en av ørepluggene til mobiltelefonen din. Du har da kun monolyd.
1. Trykk på multifunksjonsknappen av ørepluggen du ønsker å pare inntil
den røde og den blåe LED-lampen blinker etter hverandre.
2. Aktiver Bluetooth på din mobiltelefon, søk etter “TWE-36MK3” og velg
den for paring.
Merk: Når du er i mono-modus, og du ønsker å bytte øreplugg som er paret
med mobiltelefonen din, du slå av den ørepluggen som er paret med
telefonen, og så trykke og holde nede multifunksjonsknappen på ørepluggen
du ønsker å pare med mobiltelefonen.
NO
2