User Manual

Tale-modus
For å kunne styre telefonsamtaler, sørg først for at ørepluggene er koblet
til mobiltelefonen din.
Når det kommer inn et anrop, vil nummeret som ringer deg leses opp
høyt. For å besvare anropet, trykk én gang på multifunksjonsknappen.
For å avvise anropet, trykk lenge på multifunksjonsknappen.
For å slå sist oppringte nummer under musikkavspilling, trykk to ganger
på multifunksjonsknappen.
Lading Lade
ørepluggene
Under lading lyser den røde LED’en. Når den er fulladet, vil den LED’en
skru av. Merk: Under lading er ørepluggene nødvendigvis slått av.
Lade dokkstasjonen
Under lading blinker den røde LED’en. Når den er fulladet, vil den røde
LED’en lyse kontinuerlig.
Feilsøking
For å løse problemer med paring eller ny oppkobling, må du gå fram
som beskrevet under:
1. I enkelte tilfeller kan det hende at du må pare ørepluggene på nytt med
telefonen hvis du har deaktivert Bluetooh-funksjonen på mobilen eller på
ørepluggene. For ny paring, følg etappene som er beskrevet i
bruksanvisningen.
2. Sjekk at dokkstasjonen har tilstrekkelig strøm;
3. Sett ørepluggene ned i dokkstasjonen og sett dem på lading en stund.
Stell og vedlikehold
1. Ørepluggene må lades minst en gang hver 6. måned.
2. Ørepluggene må ikke lagres i ekstreme temperaturer (under 0°C eller
over 45°C).
3. Bruk ingen kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre ørepluggene.
NO
3