User Manual

Vennligst merk at vi kan gre endringer på alle re produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.
MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter
og stoffer som kan være farlige for helsen og miljøet hvis avfallet (kasserte
elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med
kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk
utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men
skal avhendes separat.
Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt
avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold
til lovverket, og ikke skader miljøet.
NO
4
4. Ørepluggene skal verken slippes eller dunkes mot harde overflater.
5. Skrap ikke overflaten med skarpe gjenstander.
6. Produktet må ikke tas fra hverandre.