User Manual

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk
utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner
og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du
kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.
Hermed erklærer Inter Sales A/S at TWE-36MK3 er i overenstemmelse med direktiv
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæ ringens fulle tekst kan man finne
på følgende internettadresse: www.denver-electronics.com , og klikk deretter
søkeikonet øverst nettsiden. Legg inn modellnummeret: twe-36mk3.
deretter til produktsiden, finner du RED-direktivet under nedlastinger/
andre nedlastinger.
Operativt frekvensområde: 2412~2472MHz
Maks. utgangseffekt: 8dbm
DENVER ELECTRONICS A/S
NO
5
Warning !
Lithium battery inside!
Do not try to open the product!
Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!
Only charge with the original charger supplied with this product!
Warnung !
Enthält Lithium Batterie!
Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und
direkter Sonneneinstrahlung!
Nur mit originaladapter im lieferumfang laden!