User Manual

Sätt igång/ stä ng av
1. Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt tills den röda och blå LED-
lampan blinkar växelvis för att slå på hörlurarna.
2.Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt tills LED-lampan lyser rött för
att stänga av hörlurarna. Alternativt stängs hörlurarna av automatiskt om de
kopplas bort från din Bluetooth-enhet i mer än fem minuter.
Ihopparning
Stereoläge
Anslut de två parade hörlurarna till din smarttelefon för att skapa stereoljud.
1. Tryck och håll multifunktionsknapparna nedtryckta på båda hörlurarna
samtidigt tills LED-lamporna blinkar växelvis rött och blått.
2. Vänta 3 sekunder för att låta öronsnäckorna automatiskt paras med
varandra.
3. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon och sök efter samt välj
“TWE-36MK3” för att para. När hörlurarna har parats framgångsrikt med
din smarttelefon blinkar den blå LED-lampan långsamt. Hörlurarna å
terkopplas automatiskt till din smarttelefon efter att du framgångsrikt har
parat ihop dem.
Monolä ge
Anslut någon av hörlurarna till din smarttelefon. Endast monoljud är tillgängligt.
1. Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt på hörluren som du vill
para tills LED-lampan blinkar växelvis rött och blått.
2. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon och sök efter samt välj
“TWE-36MK3” för att para.
SE
2