User Manual

Obs: Stäng av öronsnäckan som är kopplad till smarttelefonen och tryck
och håll ned multifunktionsknappen på öronsnäckan som du vill para ihop
med smarttelefonen för att kunna byta öronsnäcka som ska kopplas ihop
med din smarttelefon i monoläge.
Samtalsläge
Se till att hörlurarna är anslutna till din smarttelefon för att styra
telefonsamtal.
När det finns ett inkommande samtal, talas det inkommande numret.
Tryck en gång på multifunktionsknappen för att besvara samtalet; Tryck
länge på multifunktionsknappen för att avvisa det.
Tryck två gånger på multifunktionsknappen för att ringa upp det senaste
telefonnumret vid musikuppspelning.
Laddning
Laddning av hörlurarna
Vid laddning tänds den röda LED-lampan. När de är fulladdade det stängs
av LED-lampan.
Obs: Hörlurarna stängs obligatoriskt av vid laddning.
Laddning av laddningsfodralet
Under laddning blinkar den röda LED-lampan. Efter full laddning lyser den
rö da LED-lampan utan att blinka.
Felsökning
Du kan lösa problem med ihopparning eller återanslutning med följande
steg:
1. Ibland kan du behöva koppla ihop dina hörsnäckor på nytt med din
smartphone när du stänger av Bluetooth på din smartphone eller
stänger av dina hörsnäckor. För ny hopkoppling, följ stegen i
bruksanvisningen.
2. Se till att batteridockan har tillräcklig styrka;
3. Sätt in öronsnäckorna i dockan och ladda upp dem en stund.
SE
3