User Manual

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående
meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Skötsel och underhåll
1. Ladda öronsnäckorna minst en gång i halvåret.
2. Förvara inte öronsnäckorna i extrema temperaturer (under 0°C eller
över 45°C).
3. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra
öronsnäckorna.
4. Undvik att tappa eller knacka öronsnäckorna på hårda ytor.
5. Skrapa inte på ytan med vassa föremål.
6. Försök inte montera isär produkten.
SE
4