User Manual

Draadloze oordoppen TWE-38 TWS
2 3 4 5
Gebruiksaanwijzingen
1. De oordoppen koppelen met uw smartphone
Stap 1. De oordoppen schakelen in zodra u deze uit de ladercase haalt.
U kunt ook lang op de touch-panelen van beide oordoppen drukken om de
oordoppen in te schakelen; de gesproken melding ‘Power on’ zal klinken.
Stap 2. De RODE en BLAUWE LED’s op beide oordoppen beginnen te
knipperen. Beide oordoppen zullen binnen 5 seconden automatisch met
elkaar worden gekoppeld.
Nadat ze eenmaal met elkaar zijn gekoppeld, zal de LED op een van de
oordoppen afwisselend ROOD en BLAUW knipperen om aan te geven dat
de oordoppen gereed zijn om te worden gekoppeld met uw smartphone.
Stap 3. Schakel nu de Bluetooth-functie in op uw smartphone, zoek naar
beschikbare apparatuur in de buurt en voer de koppeling uit met de naam
TWE-38’. Na een geslaagde koppeling zal de gesproken melding
‘Aangesloten’ klinken. Voer ‘0000’ in als u om een wachtwoord wordt
gevraagd. De oordoppen zullen na de koppeling automatisch opnieuw
verbinding maken met de smartphone.
Opmerkingen:
De L of R oordop kan alleenstaand worden gebruikt om met uw smartphone
te worden gekoppeld en het geluid alleen in mono af te spelen.
2. Tijdens het afspelen van muziek
2.1
Raak het L of R paneel EENMAAL aan om een track te Starten/Pauzeren
2.2 Raak het L of R paneel TWEEMAAL aan om de Volgende track te selecteren
2.3 Raak het L of R paneel DRIEMAAL aan om de Vorige track te selecteren
2.4 Raak het linker- of rechterpaneel 3 seconden aan om Siri or Google
Assistant op te roepen.
3. Tijdens een oproep
3.1 Raak het L of R paneel EENMAAL aan om een inkomende oproep te
accepteren / een gesprek te beëindigen.
3.2 Raak het L of R paneel 2 seconden aan om een inkomende oproep te
weigeren.
4. Oordopjes opladen en oplaadcase
4.1 Plaats de oordopjes in de oplaadcase. De oordopjes schakelen uit en
worden automatisch opgeladen. Wanneer de oordopjes worden opladen
licht de led in de oordopjes rood op. De led gaat uit als de oordopjes
volledig opgeladen zijn.
4.2 Wanneer de oplaadcase wordt opgeladen knipperen de cijfers op het
ledscherm van de oplaadcase. De cijfers op het ledscherm worden
uitgeschakkeld als de oplaadcase volledig opgeladen is.
5. Productparameters
Modelnaam: TWE-38
Bluetooth-versie: 5.0
Bluetooth-naam: TWE-38 (L / R / beide oordoppen)
Stand-by-tijd: Ca. 20 uur
Afspeeltijd: 4 uur
Batterijcapaciteit oordoppen: 3,7V 40 mAh x L / R
Batterijcapaciteit ladercase: 3,7V 300 mAh
Touch-paneel
Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.
NL NL NL
NL NL
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Gebruikshandleiding
Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen,
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de
afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct
worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist
kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt
dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en
speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen
worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en
batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties.
In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij
uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur DENVER TWE-38 conform is
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik
vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer:
TWE-38. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige
downloads.
Frequentie bereik: 2402 MHz - 2480 MHz
Totaal vermogen: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Waarschuwing: lithiumbatterij binnen
Aanraakpaneel
oordopjes
Cijfer ledscherm
1 432
True Wireless Stereo Earbuds
TWE-38
EN
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual
Earbuds
touch panel
Veiligheidsinformatie
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor
de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om
kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0°C tot 40°C.
Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant
aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onder-
houd mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Verwijder de hoofdtelefoon in geval van lekkage of overmatige hitte van
het product om brandwonden of uitslag te voorkomen.
8. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog
geluidsniveau kan uw oren beschadigen.
9. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer
10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van
de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren,
enz.) of de elektromagnetische omgeving.
10. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden,
kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
11. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen
het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische
schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd
voorwerp het apparaat binnendringt.
Leveringsomvang
1. Twee oordoppen (L/R) 2. USB-laadkabel
3. Laadetui 4. Gebruikshandleiding

Summary of content (1 pages)