User Manual

Täysin langattomat nappikuulokkeet
TWE-38 TWS
2 3 4 5
Käyttöohjeet
1. Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeista ja älypuhelimesta
Vaihe 1. Nappikuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun ne otetaan pois
latauskotelosta tai kun molempien nappikuulokkeiden kosketuspaneeleja
painetaan pitkään, jolloin toistetaan äänikehote ”Virta päälle”.
Vaihe 2. PUNAINEN ja SININEN LED-valo alkavat vilkkua molemmissa
nappikuulokkeissa. Kummastakin nappikuulokkeesta muodostetaan
automaattisesti laitepari viiden sekunnin kuluessa.
Kun laitepari on muodostettu, toisessa nappikuulokkeessa vilkkuu
vuorotellen PUNAINEN ja SININEN LED-valo merkiksi siitä, että
kuulokkeet ovat valmiina yhdistettäviksi älypuhelimeen.
Vaihe 3. Kytke sitten älypuhelimesi Bluetooth päälle, etsi lähellä olevia
laitteita ja muodosta laitepari laitteen ”TWE-38” kanssa. Onnistuneen
laiteparin muodostuksen jälkeen toistetaan äänikehote ”Liitetty”.
Kirjoita ”0000”, jos laite kehottaa kirjoittamaan salasanan.
Nappikuulokkeet muodostavat yhteyden älypuhelimeen automaattisesti
uudelleen, kun laitepari on muodostettu.
Huomautuksia:
pelkästä vasemmasta tai oikeasta nappikuulokkeesta ja älypuhelimesta
voidaan muodostaa laitepari, jolloin käytettävissä on vain monoääni.
2. Musiikin toistamisen aikana
2.1 Toista/tauota kappale koskettamalla vasenta tai oikeaa paneelia
KERRAN.
2.2 Siirry seuraavaan kappaleeseen koskettamalla vasenta tai oikeaa
paneelia KAKSI KERTAA.
2.3 Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla vasenta tai oikeaa
paneelia KOLME KERTAA.
2.4 Käynnistä Siri tai Google Assistant koskettamalla pitkään 3 sekunnin
ajan L- tai R-paneelia.
3. Puheluiden aikana
3.1 Vastaa saapuvaan puheluun / päätä puhelu koskettamalla vasenta tai
oikeaa paneelia KERRAN.
3.2 Hylkää saapuva puhelu koskettamalla vasenta tai oikeaa paneelia
kahden sekunnin ajan.
4. Nappikuulokkeiden ja latauskotelon lataaminen
4.1 Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon, nappikuulokkeiden virta
katkeaa ja lataus alkaa automaattisesti. Kun nappikuulokkeita ladataan,
nappikuulokkeiden LED palaa punaisena. Punainen LED sammuu, kun
lataus on valmis.
4.2 Kun koteloa ladataan, kotelon LED-numerot vilkkuvat. Kun kotelon
lataus on 100 %, LED-numerot sammuvat.
5. Tuotetiedot
Mallin nimi: TWE-38
Bluetooth-versio: 5.0
Bluetooth-nimi: TWE-38 (vasen/oikea/molemmat)
Valmiusaika: noin 20 tuntia
Musiikin toistoaika: 4 tuntia
Nappikuulokkeiden akun kapasiteetti: 3,7 V, 40 mAh x vasen/oikea
Latauskotelon akun kapasiteetti: 3,7 V, 300 mAh
Kosketuspaneeli
Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.
FI FI FI
FI FI
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Käyttöopas
Nappikuulokkeiden
kosketuspaneeli
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja
ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois
heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla.
Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen
mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.
On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit
varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi
viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi
tekniseltä osastolta.
Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DENVER TWE-38 on direktiivin 2014/53/EU
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta
verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: TWE-38. Siirry nyt tuotesivulle,
RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 2402 MHz - 2480 MHz
Maks. lähtöteho: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S
Varoitus: Litiumparisto sisällä
LED-numeronäyttö
1 432
True Wireless Stereo Earbuds
TWE-38
EN
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual
Earbuds
touch panel
Turvallisuustiedot
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.
1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden
pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40
celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen
voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen
voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa
laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Poista kuulokkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät
palovammat tai ihottumat.
8. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus
voi vahingoittaa korviasi.
9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä.
Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet,
seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
10. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten
lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
11. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita
esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen
pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
Pakkauksen sisältö
1. Kaksi nappikuuloketta (V/O) 2. USB-latausjohto
3. Latauskotelo 4. Käyttöopas

Summary of content (1 pages)