User Manual

Trådløse øreplugger TWE-38 TWS
2 3 4 5
Brukerveiledning
1. Paring av ørepluggene med mobiltelefonen din
Trinn 1. Ørepluggene slås på når de tas ut av laderen, eller når du trykker
lenge på berøringspanelene på begge ørepluggene, eller hvis du sier
“Slå på”.
Trinn 2. RØD og BLÅ LED begynner å blinke på begge ørepluggene.
Begge ørepluggene pares automatisk med hverandre innen 5 sekunder.
Etter at de er paret med hverandre, vil en ørepluggene vise en RØD Og
en BLÅ LED som blinker etter hverandre, noe som betyr at de er klare
for paring med smarttelefonen din.
Trinn 3. Aktiver Bluetooth på telefonen din for å søke etter tilgjengelige
enheter, og par med navnet ‘TWE-38’. Du vil høre en stemme som sier
“Tilkoblet” når paringen er ferdig. Tast inn “0000” hvis du får spørsmål
om passord.
Ørepluggene vil automatisk pares igjen med telefonen neste gang.
Merknader:
Du kan bruke enten den V eller den H ørepluggen alene sammen med
din mobiltelefon, men da får du kun monolyd.
2. Under musikkavspillingen
2.1 Trykk på V eller H panel EN GANG for å Spille / Pause sporet
2.2 Trykk på V eller H panel TO GANGER for å hoppe over til Neste spor
2.3 Trykk på V eller H panel TRE GANGER for å hoppe tilbake til Forrige
spor
2.4 Trykk på V eller H panel i 3 sekunder for å starte Siri eller Google
assistenten.
3. Under telefonsamtaler
3.1 Trykk på V eller H panel EN GANG for å ta imot / avslutte anropet.
3.2 Trykk på V eller H panel i 2 sekunder for å avvise et innkommende
anrop.
4. Lade ørepluggene & dokkingstasjonen
4.1 Slå av ørepluggene og sett dem i dokkingstasjonen. Ladingen vil starte
automatisk. Mens ørepluggene lades, vil LED-lampene på ørepluggene
lyse RØDT. Så snart de er fulladet, vil de slutte å lyse RØDT.
4.2 Mens dokkingstasjonen lades, vil LED-feltet med tall blinke, og det vil
slutte å blinke så snart dokkingstasjonen er ladet opp 100%.
5. Produktparametre
Modellnavn: TWE-38
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth navn: TWE-38 (V / H / Begge øreplugger)
Standby-tid: Ca. 20 timer
Musikk avspillingstid: Omtrent 4 timer
Ørepluggenes batterikapasitet: 3,7V 40 mAh x V / H
Batterikapasitet på dokkstasjon: 3,7V 300 mAh
Berøringspanel
Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.
NO NO NO
NO NO
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Bruksanvisning
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan
være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og
batterier) ikke håndteres riktig.
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se
nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes
sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.
Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning.
På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.
Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan
enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte
fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.
Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen DENVER TWE-38 er i overenstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på
følgende internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst
på nettsiden. Angi modellnummer: TWE-38. Deretter går du til produktsiden, du finner det røde
direktivet under downloads/other downloads.
Operativt frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maks. Utangseffekt: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S
Advarsel: Litiumbatteri inne
Ørepluggenes
berøringspanel
LED-display
med tall
1 432
True Wireless Stereo Earbuds
TWE-38
EN
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual
Earbuds
touch panel
Sikkerhetsinformasjon
Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang.
Behold instruksjonene for fremtidig referanse.
1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging
og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius
til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke
funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan
forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av
kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Fjern øretelefonene i tilfelle lekkasje eller omfattende varme fra produktet,
for å unngå brannskader eller utslett.
8. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene dine.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent
10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av
hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det
elektromagnetisk miljøet.
10. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til
elektroniske medisinske enheter.
11. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer
inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken
umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
Innhold
1. To øreplugger (V/H) 2. USB-ladekabel
3. Dokkingstasjon 4. Bruksanvisning

Summary of content (1 pages)