User Manual

Bezprzewodowe słuchawki douszne
TWE-38 TWS
2 3 4 5
Instrukcja obsługi
1. Parowanie elementów dousznych ze smartfonem
Krok 1. Elementy douszne włączają się po wyciągnięciu z etui do
ładowania. Można je także włączyć, dłużej przytrzymując oba panele
dotykowe znajdujące się na nich. Nastąpi informacja głosowa „Włączanie”.
Krok 2. Wskaźnik na obu elementach dousznych zacznie migać na
CZERWONO i NIEBIESKO. Oba elementy douszne sparują się w
ciągu 5 sekund.
Po sparowaniu ze sobą wskaźnik na jednym z elementów dousznych
zacznie naprzemiennie migać na CZERWONO i NIEBIESKO, co
oznacza, że elementy są gotowe do sparowania ze smartfonem.
Krok 3. Włączyć Bluetooth na smartfonie, aby wyszukać dostępne
urządzenia, i sparować telefon z „TWE-38”. Jeśli parowanie powiedzie
się, nastąpi informacja głosowa „Połączony”. Jeżeli zostanie wyświetlony
monit o hasło, wprowadzić „0000”.
Po sparowaniu elementy douszne ponownie połączą się ze smartfonem.
Uwaga:
Prawy i lewy element douszny można sparować osobno ze smartfonem i
uzyskać dźwięk mono.
2. Podczas odtwarzania muzyki
2.1 Nacisnąć RAZ panel na lewym lub prawym elemencie dousznym, aby
włączyć/zatrzymać nagranie.
2.2 Nacisnąć DWA RAZY panel na lewym lub prawym elemencie
dousznym, aby przejść do kolejnego nagrania.
2.3 Nacisnąć TRZY RAZY panel na lewym lub prawym elemencie
dousznym, aby przejść do poprzedniego nagrania.
2.4 Długie dotknięcie panelu lewej lub prawej słuchawki przez 3 sekundy
spowoduje uruchomienie Siri lub Asystenta Google.
3. Podczas rozmów telefonicznych
3.1 Nacisnąć RAZ panel na lewym lub prawym elemencie dousznym, aby
odebrać/zakończyć połączenie.
3.2 Naciskać przez 2 sekundy panel na lewym lub prawym elemencie
dousznym, aby odrzucić połączenie.
4. Ładowanie słuchawek dousznych i etui do ładowania
4.1 Włożyć słuchawki douszne do etui do ładowania. Słuchawki
automatycznie wyłączą się i rozpoczną ładowanie. Podczas ładowania
słuchawek dousznych dioda LED słuchawek świeci na czerwono.
Czerwona dioda gaśnie, gdy są w pełni naładowane.
4.2 Podczas ładowania etui jego diody LED migają. Cyfry na wyświetlaczu
LED GASNĄ, gdy etui jest naładowane w 100%.
5. Parametry produktu
Nazwa modelu: TWE-38
Wersja Bluetooth: 5.0
Nazwa Bluetooth: TWE-38 (lewy/prawy/oba elementy douszne)
Czas gotowości: Około 20 godzin
Czas słuchania muzyki: 4 godzin
Pojemność akumulatorów elementów dousznych: 3,7V 40mAh x lewy/prawy
Pojemność akumulatora etui do ładowania: 3,7V 300mAh
Panel dotykowy
Zastrzegamy sobie prawo do zamian technicznych, błędów i braków w
instrukcji obsługi.
PL PL PL
PL PL
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instrukcja obsługi
Panel dotykowy
słuchawek
dousznych
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje,
które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi
urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem
pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne
oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być
wyrzucane oddzielnie.
Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i
przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi
recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia
elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo
urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale
technicznym urzędu miasta.
Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DENVER TWE-38 jest
zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym: Wejdź na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij
IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: TWE-38. Teraz wejdź na stronę
produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”.
Zakres częstotliwości pracy: 2402 MHz - 2480 MHz
Maks. moc wyjściowa: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PRAWA AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S
Ostrzeżenie: w środku znajduje
się bateria litowa.
Wyświetlacz cyfrowy LED
1 432
True Wireless Stereo Earbuds
TWE-38
EN
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual
Earbuds
touch panel
Zasady bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje
dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.
1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec
pogryzieniu i połknięciu.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40
stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą
wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych
może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności
serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany
personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni
słon ecznych.
7. W przypadku wycieku lub przegrzania produktu zdjąć słuchawki, aby
uniknąć poparzenia lub podrażnienia.
8. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Nadmierna głośność dźwięku
może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
9. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30
stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności
przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń
elektromagnetycznych.
10. Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na
działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
11. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z
wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub
porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub
ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
Dostarczane elementy: 1. Dwa elementy douszne (lewy/prawy)
2. Kabel do ładowania USB 3. Etui do ładowania 4. Instrukcja obsługi

Summary of content (1 pages)