Active Subwoofer Instruction manual A-10.2

Aktiv Subwoofer Atomic A-10.2 Sub
Venligst udpak din nye aktive Eltax subwoofer med forsig-
tighed. Hvis du har mulighed for at opbevare papkassen
til eventuelle fremtidige forsendelser vil dette klart være at
foretrække.
Skulle subwooferen være beskadiget ved udpakning skal
du øjeblikkelig kontakte din forhandler.
Installation
Der er 2 måder at tilslutte din nye subwoofer på. I det
følgende kapitel vil vi beskrive hvordan:
1. Forbind ledningen fra forstærkeren subwoofer-out til
Line Input på din aktive subwoofer. Herved løber lydsig-
nalet fra Subwoofer Out til din aktive subwoofer. (se Fig.
1 side 8)
2. Fra forstærkerens speaker out til subwooferen:
Forbind højttalerkablet fra forstærkerens højttaler termina-
ler til High Level In på din aktive subwoofer. Venligst check
at højre kanal på forstærkeren forbindes til højre kanal
på subwooferen. Gentag samme check på venstre kanal.
Fronthøjttalerne forbindes herefter fra High Level Out på
den aktive subwoofer. Venligst check at højre kanal på
subwooferen forbindes med den højre højttaler. Gentag
processen for venstre kanal.(se Fig. 2 side 9)
Funktioner (se Fig. 3 side 10)
Volume Control (4)
Her justeres niveauet på subwooferen. Vær forsigtig ved
indstilling af niveauet. Der er ofte store niveauforskelle på
forskellige lm scener, hvilket gør indstillingen til en læn-
gere process.
Phase (8)
Fasen kan indstilles til 0 eller 180 grader. Prøv begge
indstillinger og vurder hvor størst mulig effekt opnås.
Crossover (5)
Det er muligt at afskære bassen - regulering fra 50-250
Hz. Prøv forskellige indstillinger og vurder hvor størst mulig
effekt opnås.
Placering
Den active subwoofer er designet til at gengive alle infor-
mationer op til 135 Hz. Det menneskelige øre er ikke i
stand til lokalisere lave frekvenser. Dette er årsagen til at
placering af subwooferen ikke er problematisk.
Du kan dog udnytte naturlovene på følgende måder:
1. For at opnå størst muligt effekt via rummet stilles
subwooferen tæt på et hjørne med en afstand til væg-
gene på ca. 10 cm. Hvis dette giver for meget bas bør
subwooferen yttes længere fra hjørnet. (Se tegning A
på side 6)
2. Ved at eksperimentere med placeringen af subwoofe-
ren kan lydkvaliteten optimeres. En gylden regel er at
placere subwooferen ved satellitterne. (Se tegning B
på side 6)
3. Forstærkerdelen på subwooferen må aldrig tildækkes.
Actif Subwoofer Atomic A-10.2 Sub
Veuillez déballer votre caisson de basses actif ELTAX
avec précaution.
Si possible, gardez le carton pour d’éventuels envois.
Si le caisson est abîmé au déballage, contactez votre
revendeur au plus vite.
Installation
Il y a deux façons de raccorder votre nouveau caisson de
basses (subwoofer). Dans le chapitre suivant, nous allons
vous les expliquer.
1. Depuis l’amplicateur, avec la prise RCA (out)
jusqu’au caisson de basses:
Reliez la prise jack PRE OUT SUBWOOFER sur l’am-
plicateur à la prise RCA Line In sur le caisson de
basses.(voir g. 1 page 8)
2. Depuis la sortie enceintes de l’amplicateur,
jusqu’au caisson de basses:
Reliez, à l’aide de câble d’enceintes, les borniers (speaker
out) de l’amplicateur à l’entrée high level in sur votre
caisson actif. Vériez que la sortie droite soit reliée à l’en-
trée droite, et la sortie gauche à l’entrée gauche. Reliez
ensuite la sortie High Level Out aux enceintes frontales,
en respectant toujours les côtés.(voir g. 2 page 9)
Fonctions (voir g. 3 page 10)
Volume (4)
Ce reglage est délicat, car il y a toujours de grandes
variations de niveau dans un lm il faut donc soigneuse-
ment regler le volume.
Phase (8)
La phase peut être positionnée à 0 ou à 180 °. Essayez
les deux et choisissez celui qui donne le plus d’effet.
Crossover (5)
Il est possible de couper les basses - réglage de 50-250
Hz. Testez plusieurs réglages et voyez où vous obtenez
le plus d’effet.
Placement
Le placement du caisson de basses est relativement aisé,
étant donné que l’oreille humaine ne peut localiser les
très basses fréquences. En clair, vous pouvez le placer
où vous le voulez.
1. Toutefois on obtient plus d’effets en le plaçant dans
un coin à 10 cm. Des deux murs. Si celà donne trop de
basses, éloignez le un peu des murs. (voir g. A page 6)
2. Il est également conseillé de le placer près des encein-
tes frontales (voir g. B page 6)
3. Ne couvrez jamais la partie amplicatrice du caisson
actif
5
DK
F