Active Subwoofer Instruction manual A-10.2

7
The lightning flash with
arrowhead, within an equilate-
ral triangel, enteded to alert the
user of the presence of unin-
sulated „dangerous voltage“
within the product’s enclosure;
that may be of sufciant mag-
nitude to constitude a risk of
elektrick shock to persons!
En blinkende pil i en ligesidet
trekant alarmerer forbrugeren
om der i produktet findes
strømførende dele med så
høj spænding, at risikoen for
„elektrisk stød“ foreligger.
Ein leuchtender Pfeil in einem
gleichseitigen Dreieck macht
den Verbraucher darauf auf-
merksam, dass im Gerät Teile
sind, die unter Strom stehen,
und dass die Gefahr eines
Stromschlages besteht.
Une flèche dans un triangle
informe l’utilisateur de la pré-
sence de tension électrique
pouvant causer u choc élec-
trique
The exclamationpoint, within an
equilateral triangel, is atended
to alert the user of the pre-
sence of important operating
and maintanance (servicing)
instructions in the literature
accompayning the appliance.
Udråbstegn i en ligesidet tre-
kant alamerer forbrugeren om,
at der i vejledningen ndes vig-
tige informationer for det dag-
lige brug og vedligeholdelse
(service) af produktet.
Ein Ausrufezeichen in einem
gleichseitigen Dreieck macht
den Verbraucher darauf
aufmerksam, dass in der
Gebrauchsanleitung wichtige
Informationen über die tägliche
Benutzung sowie die Wartung
des Produktes zu nden sind.
Un point d’exclamation dans
un triangle informe l’utilisateur
de la présence, dans le manuel
d’utilisation, de point importants
pour l’entretien et l’utilisation
quotidienne du produit.