1. Veiligheidsinstructies
2. Algemeen
2.1 Verpakking
2.2 Afvalverwerking
2.3 Uitleg symbolen
3. Montage
3.1 Checklist
3.2 Montage stappenplan
3.3 Aanpassen zadelpositie
3.4 Aanpassen stuur
3.5 Hoogteaanpassing
4. Reiniging en Onderhoud
5. Computer (NL)
5.1 Computertoetsen
5.2 Computerfuncties
5.2.1 Opmerkingen over de individuele functies
5.2.2 Uitleg symbolen
5.3 Computer opstarten
5.3.1 Snelstartfunctie
5.4 Trainen met gebruikersinstelling
5.4.1 Gebruikerselectie en instellen persoonlijke
waardes
5.4.2 WATT mode
5.4.3 HRC mode
5.4.4 PROGRAM mode
5.4.5 MANUAL mode
5.4.6 INDIVIDUAL mode
5.4.7 Weergave na de training
5.5 Analyse en probleemoplossing
1. Safety instructions 3
2. General 4
2.1 Packaging 4
2.2 Disposal 4
2.3 Explanation of symbols 4
3. Assembly 5
3.1 Check list 5
3.2 Assembly Steps 6
3.3 Adjust for perfect saddle postion 11
3.4 Handlebar adjustment 11
3.5 Height adjustment 12
4. Care and Maintenance 13
13
13
15
15
16
17
17
17
17
17
20
22
23
24
24
21
25
5. Computer (UK) 25
5.1 Computer keys 25
5.2 Computer functions 25
5.2.1 Remarks on the individual functions 27
5.2.2 Explanation of the symbols and need
to know 28
5.3 Computer Functions 29
5.3.1 Immediate-Start function 29
5.4. Exercise with User setting 29
5.4.1 User selection and setting of personal datas. 29
5.4.2 WATT-Mode 30
5.4.3 HRC-Mode 32
5.4.4 PROGRAM-Mode 34
5.4.5 MANUAL-Mode 35
5.4.6 INDIVIDUAL-Mode 36
5.4.7 Display after nishing your exercise 37
5.5 Diagnostic and troubleshooting 38
Inhoudsopgave
Index
Pagina/Page
01
5.2 Com
pu
pu
pu
pu
te
te
te
te
te
rf
rf
rf
uncties
5.2.1
Op
me
me
me
me
rk
rk
in
in
ge
n over de individuele functi
es
5.2.2 Uitl
eg
eg
eg
s
ym
ym
ym
ym
bole
n
5.3
C
C
C
C
om
om
om
pu
te
te
te
r
op
op
op
op
starte
n
n
n
n
n
n
5
.3
.1
Sn
Sn
Sn
Sn
el
el
st
ar
ar
ar
ar
tf
un
un
un
ct
ct
ct
ie
5
5
5
.4
.4
.4
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
ai
ai
ai
ai
ne
n
n
n
me
t
t
t
t
gebrui
ke
ke
ke
rs
rs
rs
rs
in
in
in
in
stelli
ng
ng
ng
ng
ng
5
5
5
.4
.4
.4
.1
.1
.1
Ge
Ge
Ge
br
ui
ui
ui
ui
kers
el
el
el
ectie en i
ns
ns
ns
te
te
te
llen
p
p
p
p
er
so
so
so
so
onlijk
e
e
e
e
wa
wa
ar
de
de
s
5
5
5
.4
.4
.4
.4
.2
.2
.2
.2
.2
W
W
W
W
W
AT
AT
AT
T
T
T
mo
de
de
de
de
de
5
5
5
5
.4
.4
.4
.4
.4
.3
H
H
H
H
H
RC
RC
RC
m
m
m
od
od
e
e
e
e
5
.4
.4
.4
.4
P
P
P
RO
RO
RO
GR
GR
GR
AM
AM
AM
m
od
od
e
e
e
5
.4
.4
.4
.5
.5
.5
M
M
M
M
M
AN
AN
AN
AN
UA
L
L
L
L
mo
de
de
de
de
de
5.4.6
I
I
I
ND
ND
ND
ND
IVIDUAL mode
5.4.7
W
W
W
W
W
ee
ee
rgave na de training
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 
 

Summary of content (48 pages)

Don't see a manual you are looking for?