Operation Manual

TIPTOMATIC:
De CODY Light HF is speciaal voor garagedeur aandrijvingen voorzien
van een TIPTOMATIC tijd. Deze funktie maakt het u mogelijk dat u na
ingave van een passeerkode de garagedeuraandrijving binnen een
tijdbestek van 60 seconden met een willekeurige toets, de toets stop
uitgezonderd, kunt bedienen zonder dat u opnieuw een passeerkode
hoeft in te geven. Deze tijd echter kunt u voor het verstrijken van de 60
seconden beeindigen door het drukken van de toets stop.
Blokkeerfunktie:
Als de blokkeerfunktie is geactiveerd wordt de CODY Light HF na
foutieve ingave van een master- of passeerkode voor 20 seconden
geblokkeerd. U kunt dit herkennen aan een driedubbele pieptoon. Het
einde van de blokkeertijd wordt door een lange pieptoon aangegeven.
Voorgeprogrammeerde waarden :
Alle geheugenplaatsen leeg behalve 00
Tijdsbestek van de Tiptomatic = 60 sek.
● Schakeltijd = 1 sek.
● Blokkeertijd van het toetsenbord = 20 sek.
Generale reset
De fabrieksmatig voorgeprogrammeerde toestand
is weer hersteld !
Schuif DIP 4 op
ON
Druk 5 sek. Op
de generale reset
knop
Schuif DIP 4 op
OFF
Generale reset