Operation Manual

De toets van de handzender is gewist !
Geba gmbh wordt van iedere garantie verplichting en produktaansprakelijkheid ontslagen als zonder
haar schriftelijke toestemming wijzigingen aan het produkt worden aangebracht en de
installatie en montage in strijd is met hetgeen geba gmbh heeft aangegeven als richtlijnen.
De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMV-voorschriften worden nageleefd.
Installatie volgens de geldende normen van de NEN 1010 uit te voeren.
Montage van de besturingseenheid (altijd binnenmontage):
1. Plaats een schroevedraaier in de gleuf die zich in het deksel bevindt, beweeg het heft
van de schroevedraaier voorzichtig omhoog totdat het deksel openspringt.
2. Verwijder de besturingsprint, deze is slechts vast geklikt.
3. Monteer de meegeleverde kabel-wartels en de afdichtnippel in de behuizing.
Steek de besturingsprint weer op zijn plaats, let hierbij op dat deze weer vastklikt.
4. Boor nu de bevestigingsgaten en bevestig de bevestigingsbeugel op de muur.
5. De kabel voor het toetsenbord voert u nu door de linker kabel-ingang (afdichtnippel),.de
kabel voor het relaiskontakt door de kabel-ingang in het midden en de kabel van de
netvoeding door de rechter kabel-ingang. Let er vooral op dat de kabel-wartels goed
zijn aangedraaid anders is een goede bescherming van het apparaat niet gegarandeerd.
6. Sluit de kabels aan op de daarvoor bestemde aansluitklemmen, e.e.a. zoals in het
aansluitschema is weergegeven.
Handzenders
Wissen van handzenders
Montagehandleiding
Een handzender wissen
Alle handzenders van de uitgekozen relais uitgang zijn gewist !
Schuif DIP 4 op
ON
Schuif de dip
(1/2/)
Van het relais
op ON
Druk op de te wissen
toets van de
handzender voor
5 sekondes
Alle DIP op OFF
Schuif de dip (1/2/)
Van het relais op
ON
Druk 5 sek. op de
reset knop
Schuif alle DIPS
op OFF
Schuif DIP 4 op
ON
LED knippert
(2x lang)
Alle handzenders wissen: