Operation Manual

Handzenders inlezen
Technische gegevens
Voedingsspanning 230 V AC 50 Hz
Uitgang 2 x UM Omschakelkontakt, potentiaalvrij, 8 A 250 V
Aansluitingen 1.5 mm² max.
Omgevings- temperatuur -20 °C tot +60 °C
Handzender
Het ontvanger module wordt altijd spanningsvrij geinstalleerd. U moet de stroomtoevoer onderbreken!!
De knop van de handzender is nu ingelezen in het relais !
Schuif DIP 4 op ON
Schuif de dip
van het
betreffende
relais (1of 2)
op ON
Druk op de knop van de
handzender die U wilt
inlezen
Alle DIPS op OFF
LED
knippert
(1x lang)
Voeding
230/240VAC
Dit produkt komt overeen met de normen en
richtlijnen CE :
EN 61000-6-1 08/2002
EN 61000-6-3 08/2002
En de zwakstroomregeling 2006/42/CE
Aansluitingsversies – omschakelkontakt potentiaalvrij
Cody Light HF 1 / 1 = X6
Cody Light HF 1 / 2 = X6 + X7