Operation Manual

Cijferslot
Pieptoon
-lang-
De ingegeven passeerkode is nu opgeslagen !
Toets
Ingave van een passeerkode
Kodeerslot
Cody Light HF 1/1 ( 4 passeerkodes per relais)
De ingave van de passeerkodes is erg eenvoudig. De 4 dip-switches op het masterbord
Komen overeen met de 4 passeerkoden. Schuif de DIP op ON. Geef een kode van 4 of 5 cijfers in op
toetsenbord en bevestig met de sleutel toets. Schuif de DIP weer naar beneden en kontroleer Uw kode
Cody Light HF 1/2 (maximum 2 kodes per relaisuitgang)
De koden achter de DIP 1 en 2 werken op relais 1.
De koden achter de DIP 3 en 4 werken op relais 2.
Koden van 4 of 5
cijfers ingeven
Schuif de DIP
van Relais (1 of
2) op ON
Schuif de DIP
terug op OFF
Wissen van een passeerkode
Het geheugen van de uitgekozen geheugenplaats is nu leeg !
Pieptoon
-lang-
Toets
Schuif de DIP
van relais(1 of 2)
op ON
Schuif de DIP terug
op OFF
Toets
Pieptoon-
lang-
Een korrekt ingegeven passeerkode is herkenbaar aan een lange
pieptoon en het relais geeft een puls!
Toets
Bent u bij de ingave van uw passeerkode niet alleen, dan kunt u een willekeurig aantal andere
toetsen indrukken voordat u uw eigen passeerkode ingeeft. U voorkomt hiermee dat iemand zich
uw passeerkode kan herinneren, de CODY Universeel herkent toch uw passeerkode als korrect na
het indrukken van de diverse andere toetsen. Na een foutieve kode is Uw Cody Light voor 20
sekonden geblokkeert(herkenbaar door een drie dubbele pieptoon kort). Het einde van de
blokkeertijd wordt door een lange pieptoon aangegeven.
Een passeerkode gebruiken
Passeerkode van 4
of 5 cijfers ingeven