Operation Manual

12
7.2.3 Verbinding maken met een Handsfree-apparaat
Instellingen--> Bluetooth, kies Zoek naar apparaten.
Zet het Handsfree-apparaat aan. Kies het Handsfree-apparaat uit de lijst om te
koppelen.
Na het koppelen kunt u het Handsfree-apparaat gebruiken om naar muziek te
luisteren of om telefoongesprekken te voeren.
7.3 Verbinding maken met een computer via USB
U kunt uw telefoon met een USB-kabel aansluiten op een computer om muziek, foto’s of
andere bestanden over te zetten.
Als u de telefoon aansluit op een computer, moet u de instructies voor uw computer voor
het tot stand brengen en verbreken van USB-verbindingen opvolgen om ervoor te zorgen
dat de bestanden op uw telefoon niet worden beschadigd of verminkt.
U kunt niet tegelijkertijd een dataverbinding en opgeslagen gegevens delen via een
USB-kabel. Als u gebruik maakt van USB-tethering, moet u dit eerst uitschakelen.
7.3.1 Uw telefoon aansluiten op Tussentijdse USB-foutopsporing
1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op een USB-poort
van uw computer.
2. Tik op USB-opslag om het scherm te openen en te bevestigen dat u bestanden over
wilt zetten. Als de telefoon is aangesloten als USB-opslagmedium, geeft de telefoon aan
dat USB-opslag in gebruik is en krijgt u een melding. Uw telefoon is nu als schijf op uw
computer aangesloten. U kunt nu bestanden van en naar de telefoon kopiëren.
Tijdens het kopiëren kunt u geen applicaties gebruiken waarvoor u de telefoon moet
gebruiken zoals Camera, Galerij en Music.
7.3.2 Telefoongesprekken uitschakelen (Vliegtuigstand)
Op sommige plaatsen moet u de mobiele, WLAN- en draadloze Bluetooth-verbindingen
van uw telefoon uitschakelen. U kunt al deze draadloze verbindingen in één keer
uitschakelen door uw telefoon in de Vliegtuigstand te zetten.
1. Houd de Aan/uit knop ingedrukt.
2. Tik op Vliegtuigstand inschakelen.
8. Waarschuwingen en aanwijzingen
Waarschuwingen voor het gebruik
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK. Lees deze
informatie voor u de telefoon gaat gebruiken. Neem u deze richtlijnen in acht voor een
veilig en efficiënt gebruik van uw telefoon:
Potentieel explosieve atmosferen: Schakel uw telefoon uit als u zich in een mogelijk
explosieve atmosfeer bevindt, zoals gas/benzinestations, benedendeks op boten, bij
opslagfaciliteiten voor brandstof of chemicaliën, omgevingen waar explosieven en