Operation Manual

13
elektrische ontstekingen worden gebruikt en omgevingen waar chemicaliën of deeltjes
(bijv. metaalpoeder, -korreltjes en -stof) in de lucht zitten.
Interferentie met medische en persoonlijke Elektronische Apparaten: De meeste
(maar niet alle) elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen, maar het kan
voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet is beschermd tegen de
RF-signalen van uw telefoon.
Geluidsveiligheid: Deze telefoon kan luide geluiden voortbrengen die uw gehoor kunnen
beschadigen. Als u de luidspreker gebruikt, word het aanbevolen om de telefoon op een
veilige afstand van uw oor te houden.
Andere Media, ziekenhuizen: Neem contact op met de fabrikant als u gebruikt maakt
van persoonlijke medische hulpmiddelen, om zo vast te stellen of ze voldoende zijn
beschermd tegen externe RF-energie. Uw specialist kan u helpen deze informatie te
achterhalen. Schakel uw telefoon UIT in zorginstellingen, daar waar dat van u wordt
gevraagd. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die
gevoelig is voor externe RF-energie.
Productverklaring voor behandeling en gebruik: U bent zelf verantwoordelijk voor het
gebruik van de telefoon en de eventuele gevolgen van dit gebruik.
U dient de telefoon altijd uit te schakelen, daar waar het gebruik van een telefoon
verboden is. Het gebruik van uw telefoon is onderworpen aan veiligheidsmaatregelen die
de gebruikers en hun omgeving beschermen.
Behandel uw telefoon en accessoires met zorg en houd de telefoon schoon en stofvrij.
Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan open vuur of aangestoken
tabaksproducten.
Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan vloeistoffen, vocht of hoge
vochtigheidsgraden.
Laat uw telefoon en accessoires niet vallen, gooi er niet mee en probeer ze niet te buigen.
Gebruik geen sterke chemicaliën, schoonmaakproducten of spuitbussen om het apparaat
of de accessoires schoon te maken.
Probeer de telefoon of de accessoires niet uit elkaar te halen; laat dit over aan
gekwalificeerd personeel.
Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan extreme temperaturen, minimum 0 °C en
maximum 45 °C (32 °F tot 113 °F).
Batterij: Uw telefoon werkt op een ingebouwde lithium-ion of lithium-ion polymeer batterij.
Houd er rekening mee dat bepaalde data-applicaties een hoog batterijverbruik hebben,
waardoor de batterij regelmatig moet worden opgeladen. Voor het afvoeren van de
telefoon of batterij bent u gehouden aan wet- en regelgeving met betrekking tot lithium-ion
of lithium-ion polymeer batterijen.
Defecte en beschadigde producten: Probeer de telefoon en accessoires niet uit elkaar
te halen. Laat het onderhoud of reparaties over aan gekwalificeerd personeel. Gebruik uw
telefoon en accessoires niet als ze in het water hebben gelegen, zijn doorboord of hard
zijn gevallen, maar laat ze eerst nakijken door een bevoegd service center.