Operation Manual

2
1. Uw veiligheid ............................................................................................................................. 3
2. Wat u moet weten over uw telefoon .................................................................................... 4
3. Vooraf aan het eerste gebruik .............................................................................................. 5
4. Het toestel gebruiken .............................................................................................................. 5
5. Communicatie ........................................................................................................................... 8
6. Multimedia ................................................................................................................................. 8
7. Verbinding maken met netwerken en apparaten ........................................................... 10
8. Waarschuwingen en aanwijzingen .................................................................................... 12