Operation Manual

3
1. Uw veiligheid
Volg deze simpele aanwijzingen op. Dit niet doen kan resulteren in gevaarlijke of illegale
situaties.
UITSCHAKELEN IN EEN ZIEKENHUIS
Volg eventuele voorschriften op. Schakel het apparaat uit in de nabijheid van medische
apparatuur. Gebruik het apparaat niet als er met explosieven wordt gewerkt.
Houd deze telefoon buiten het bereik van kinderen. Zij kunnen het aanzien voor
speelgoed en zich ermee verwonden.
Laat aanpassingen aan het apparaat alleen uitvoeren door een vakspecialist.
Waarschuwing!
Gebruik alleen goedgekeurde reserveonderdelen om te voorkomen dat de telefoon wordt
beschadigd en de garantie vervalt. Het kan bovendien gevaarlijk zijn.
UITSCHAKELEN TIJDENS HET TANKEN
Gebruik het toestel niet tijdens het tanken. Niet gebruiken in de nabijheid van brandstof of
chemicaliƫn.
DRAAGBARE SIM-KAART
Houd uw telefoon, telefoon onderdelen en accessoires buiten het bereik van
kinderen.
BATTERIJ
De batterij niet vernietigen of beschadigen. Dit kan gevaarlijk zijn en er kan brand
ontstaan.
Voorkom gevaarlijke situaties, werp de batterij niet in een open vuur.
Gooi de batterij op een milieuvriendelijke manier weg als de batterij niet meer kan
worden gebruikt.
Probeer de batterij niet uit elkaar te halen.
Gebruik de batterij of oplader niet meer als deze kapot of oud is. Vervang door een
originele goedgekeurde batterij.