Quick Start Guide

Discovery Elite
Handleiding Quick start
Geachte klant,
Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Elite. Deze quick start
handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het product te leren kennen. Om optimaal
gebruik te maken van uw product is het van belang de handleiding goed door te nemen. De
uitgebreide handleiding is terug te vinden op onze website.
1. Voor uw veiligheid
In dit deel worden de basis principes voor het gebruik benoemd. Bij het niet volgen van deze principes
kunnen er gevaarlijke en niet wettelijke situaties ontstaan.
SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN
Volg altijd de aanwijzingen in een ziekenhuis op. Zet de telefoon uit bij medische apparaten. Kinderen
kunnen denken dat de telefoon speelgoed is en kunnen zichzelf verwonden. Buiten bereik van
kinderen houden. Reparaties en wijzigingen aan de telefoon altijd door professionals laten doen.
Waarschuwing!
Gebruik alleen originele goedgekeurde onderdelen, anders kunnen er storingen aan de telefoon
ontstaan en zal de garantie niet van toepassing zijn. Behoudens dat kunnen niet originele onderdelen
gevaarlijk zijn.

Summary of content (3 pages)