Quick Start Guide

SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS TANKEN
Maak geen gebruik van de telefoon bij een benzine station, in de buurt van brandstoffen of in de buurt
van chemicaliën.
SIMKAART IS EEN LOS ONDERDEEL
Houd de telefoon, de onderdelen van de telefoon en de accessoires buiten bereik van kinderen.
BATTERİJ
Breng geen schade toe aan de batterij, probeer deze niet te demonteren en vernietig deze niet. Dit kan
gevaarlijke situaties opleveren en zorgen voor brand. De batterij alleen laten vervangen door
gekwalificeerde reparateurs. Om gevaarlijke situaties te voorkomen de batterij niet in open vuur
werpen. Mocht u geen gebruik meer willen maken van de batterij, deze op milieu vriendelijke wijze
laten verwijderen/vernietigen.
Gebruik de batterij of oplader niet als deze beschadigd of oud is. Maak bij vervanging gebruik van
goedgekeurde originele onderdelen.
GEBRUIK KWALITATIEVE RANDAPPARATUUR
Maak om gevaarlijke situaties te voorkomen alleen gebruik van goedgekeurde randapparatuur.
VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS
Houdt uw aandacht bij het besturen van uw voertuig. Bij gebruikmaking van de telefoon eerst met uw
auto van de rijbaan af gaan en parkeren. Houdt u alstublieft aan de plaatselijke verkeersregels.
STORING
Alle draadloze apparaten kunnen interferentie veroorzaken. Dit kan de prestaties beïnvloeden.
SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN HET VLIEGTUIG
Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen. Gebruik van mobiele telefoons in
vliegtuigen is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de wet.
2. Over de telefoon
Knop
Drukken
Drukken en ingedrukt
houden
Aan-Uit knop
(Bovenaan)
Zet het beeldscherm aan/uit.
Start een menu met
vliegtuigmodus,
telefoon uitschakelen
en soortgelijke keuzes.
Volume
Omhoog/
omlaag
(rechts)
Volume regeling tijdens het gesprek. Als de telefoon
overgaat, kan het geluid worden uitgezet. Beltoon
verhogen of verlagen of de telefoon op stil zetten. Bij
andere applicaties kan men hiermee muziek, gesproken
instructies en andere geluidniveaus controleren.
Kan het geluid volume
op een snelle wijze op
maximum of
minimum niveau
zetten.