Operation Manual

www.androidone.nl
www.androidone.be
externe RF-straling. Uw arts kan u helpen bij het verkrijgen van deze
informatie.
Als in gezondheidszorginstellingen wordt aangegeven dat telefoons moeten worden
uitgeschakeld, schakel dan uw telefoon uit. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-stralen.
Belangrijke gebruiksinformatie:
Alleen u bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw telefoon en de gevolgen
hiervan. U moet uw telefoon altijd uitschakelen op plaatsen waar het gebruik van
telefoons verboden is.
De telefoon moet u gebruiken conform de veiligheidsvoorschriften. Gebruikers
moeten deze opvolgen om het milieu te beschermen.
Gebruik uw telefoon en de accessoires op een zorgvuldige manier en bewaar deze
op een schone, stofvrije plaats.
Houd uw telefoon en de accessoires uit de buurt van vuur of tabaksproducten. Houd
uw telefoon en de accessoires uit de buurt van vloeistoffen, vocht en plaatsen met
een hoge vochtigheidsgraad. Laat uw telefoon of de accessoires niet vallen, gooi er
niet mee en probeer deze niet om te vormen. Gebruik geen agressieve chemicaliën,
reinigingsoplossingen en aerosolen om uw telefoon of de accessoires te reinigen.
Haal uw telefoon of de accessoires niet uit elkaar; dit kan alleen gedaan worden door
bevoegd personeel. Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen (minimaal
0 en maximaal 45 graden).
Accu:
In uw telefoon bevindt zich een interne lithium-ion en lithium-ion-polymeer-accu.
Vergeet alstublieft niet dat sommige datatoepassingen een hoog accugebruik
hebben en dat u hierdoor vaker moet opladen. De vernietiging van de telefoon of
accu dient conform de geldende wetten en regelgeving omtrent lithium-ion en lithium-
ion-polymeer-accu’s gedaan te worden.
Defecte en beschadigde producten:
Probeer geen telefoons of accessoires uit elkaar te halen. Alleen bevoegd personeel
kan telefoons of accessoires repareren.
Als uw telefoon of accessoires in water is/zijn ondergedompeld, als er een gat in zit,
of als het een ernstige val heeft meegemaakt, gebruik ‘m dan niet voordat een
erkend servicecentrum de telefoon heeft gecontroleerd.