Operation Manual

www.androidone.nl
www.androidone.be
Algemene informatie:
Het kan zijn dat de foto’s en schermafbeeldingen in deze handleiding niet
helemaal overeenkomen met het werkelijke product en schermafbeeldingen.
De informatie en instructies in deze handleiding kunnen niet bijgewerkt zijn
volgens de softwareversie en kunnen gewijzigd worden zonder het vooraf te
melden.
Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
inhoud van deze handleiding, zonder voorafgaande kennisgeving hierover. In
dit geval zal de laatste versie geldig zijn.
SAR-certificaat
Dit apparaat voldoet aan de standaarden die zijn opgesteld voor blootstelling aan
radiofrequentie-energie. Uw telefoon is een lage blootsteller en ontvanger van RF-
energie. Het apparaat voldoet aan de internationale richtlijnen en is zodanig
ontworpen dat het maximumniveau voor blootstelling aan RF-energie niet wordt
overschreden, zoals wordt aanbevolen. Specific Absorption Rate (SAR) is de waarde
die wordt gemeten betreffende het maximumniveau voor blootstelling aan RF-
energie door het lichaam wanneer een apparaat gebruikt wordt.
De SAR-waarde wordt vastgesteld aan de hand van de hoogste waarde onder
laboratoriumomstandigheden. De feitelijke SAR-waarde van uw telefoon bij gebruik is
waarschijnlijk veel lager dan deze waarde.
De reden hiervan is dat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimale
hoeveelheid nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De maximum SAR-
waarde die de EU goedkeurt is gemiddeld 2,0 watt per kilogram.
Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,288 watt per
kilogram.
Android, Google, Google Play en andere merken zijn handelsmerken van Google
Inc.
Besturingssysteem
De nieuwste Android versie wordt automatisch geüpdatet zodra deze beschikbaar is.