Operation Manual

www.androidone.nl
www.androidone.be
Lees deze instructies voor uw eigen veiligheid. Het niet opvolgen van de instructies
kan gevaarlijk of onwettelijk zijn.
SCHAKEL UW TELEFOON UIT IN HET ZIEKENHUIS
Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.
Gebruik uw telefoon niet in een explosiegevaarlijke omgeving. Houd de telefoon uit
de buurt van kinderen, omdat ze deze als speelgoed kunnen zien en zichzelf
daarmee schade kunnen aanbrengen. Laat wijzigingen aan uw telefoon alleen
uitvoeren door een deskundige.
SCHAKEL UW TELEFOON UIT ALS U BRANDSTOF TANKT
Gebruik uw telefoon niet bij benzinestations. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van
brandstof of chemicaliën.
DE SIM-KAART IS VERWIJDERBAAR
Houd de telefoon, (kleine) telefoononderdelen en accessoires uit de buurt van
kinderen.
ACCU
Vernietig en beschadig de accu niet. Dit kan gevaarlijk zijn. Er bestaat een kans op
explosiegevaar. Gooi de accu niet in het vuur. Als de accu niet meer werkt, vernietig
deze dan op een milieuvriendelijke manier. Haal de accu er niet zelf uit. Als de accu
of oplader beschadigd of verouderd is, gebruik deze dan niet en verwissel deze met
een goedgekeurde, originele accu.
GEBRUIK GOEDGEKEURDE ACCESSOIRES
Gebruik door de fabrikant goedgekeurde accessoires om mogelijk letsel aan uzelf of
schade aan de smartphone te voorkomen.
VERKEERSVEILIGHEID VOOR ALLES
Gebruik de smartphone niet tijdens het besturen van een voertuig. Stop aan de kant
van de weg of parkeer uw auto, voordat u uw telefoon gebruikt. Houdt u zich aan de
verkeersvoorschriften.
STORING
Bij alle draadloze apparatuur kan een storing voorkomen. Dit kan de prestatie
beïnvloeden.