Operation Manual

www.androidone.nl
www.androidone.be
SCHAKEL UW TELEFOON UIT IN HET VLIEGTUIG
Draadloze apparatuur kan storing in het vliegtuig veroorzaken. Het gebruik van
mobiele telefoons in vliegtuigen is gevaarlijk en verboden.
1. Kennismaken met het toestel
Toets
Indrukken
Ingedrukt houden
Aan/uit toets
Scherm openen/sluiten
Het toestel uitschakelen
Volume
verhogen/verlagen
Het volume van het gesprek
verhogen/verlagen tijdens het
bellen. Het geluid uitzetten als de
telefoon gaat. Als er geen gesprek
wordt gevoerd het volume
verhogen/verlagen op het
hoofdvenster of stille stand
activeren. Bij de overige
toepassingen kan het volume
geregeld worden van muziek,
spraakinstructies en andere
geluiden.
De beltoon snel op de
hoogste of laagste stand
zetten.
2. Aan de slag
De simkaart(en) en geheugenkaart plaatsen
1. Schakel de telefoon uit, verwijder de achterklep en de accu.
2. Plaats de simkaart(en) en de geheugenkaart op de juiste manier in de
kaartsleuf.
3. Plaats als laatste de accu en plaats daarna de achterklep van de telefoon
terug.
Opm. 1: De telefoon ondersteunt de functie Plaats-Verwijder.
Opm. 2: De micro simkaart is een klein voorwerp. Houd de kaart uit de buurt van
kinderen om inslikken te voorkomen. Raak het metalen gedeelte van de micro
simkaart niet aan en houdt het uit de buurt van elektromagnetische omgevingen om
dataverlies te voorkomen. Als de micro simkaart beschadigd raakt, kunt u geen
verbinding maken met het netwerk.