Operation Manual

www.androidone.nl
www.androidone.be
Opm. 3: Gebruik een originele micro simkaart, anders kunt u uw telefoon
beschadigen.
De oplader
1. Sluit de oplader aan op de telefoon.
2. Steek daarna de stekker van de oplader in het stopcontact; het opladen zal
starten en het oplaadsymbool zal bewegen.
3. Als het oplaadsymbool niet meer beweegt, is de accu helemaal opgeladen.
4. Koppel de oplader los van het stopcontact en van de telefoon.
Opmerking: het is normaal dat de oplader warm wordt tijden het opladen.
3 Aan de slag
3.1 De telefoon in- en uitschakelen
Schakel uw telefoon in:
Houd de aan-uitknop ingedrukt om het apparaat in te schakelen
Schakel uw telefoon uit:
1. Houd de aan-uitknop even ingedrukt en tik op de optie ‘Uitschakelen’ die op
het scherm is verschenen.
2. Als de uitschakelopties zijn verschenen, kunt u uw telefoon ook direct
uitschakelen door tien seconden de aan/uit-toets ingedrukt te houden.
Startscherm openen:
Als u uw telefoon gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, verschijnt het
vergrendelde scherm i.v.m. de accuspaarfunctie.
1. Druk op de aan-uitknop
2. Verplaats het slot-pictogram naar boven en het laatst actieve scherm wordt
geopend.
3.2 Startscherm
Via het startscherm kunt u alle functies van uw smartphone openen. Hierop worden
apps en andere opties weergegeven. U kunt het startscherm met verschillende
thema’s personaliseren en u kunt de gewenste functies toevoegen die weergegeven
zullen worden. De statusbalk aan de bovenkant van het venster laat de tijd zien,
geeft informatie over de status van de telefoon en overige meldingspictogrammen.
3.3 Het gebruik van het aanraakscherm
De belangrijkste methode om de Android applicaties te beheren, is om uw vingers te
gebruiken en te tikken op de pictogrammen, toetsen, menu-items, het
schermtoetsenbord en op de andere opties van het aanraakscherm.
Tikken: Gebruik alleen uw vingers om apps te selecteren, een letter of teken in te
geven met het schermtoetsenbord of om menu-items te selecteren.