Operation Manual

www.androidone.nl
www.androidone.be
3.6 Tekst invoeren
Om het schermtoetsenbord te openen, tikt u op de plaats van het tekstvlak waar u
wilt schrijven.
Om te schrijven met een hoofdletter tikt u één keer. Om alles in hoofdletters te
schrijven, raakt u de toets langere tijd aan.
Tekst invoeren
Als u het tekstvlak aanraakt, opent het schermtoetsenbord.
Druk op de toetsen van het keypad om te typen; alle tekens die u heeft
ingetoetst, zullen boven het toetsenbord in een kolom verschijnen. Suggesties
voor het woord dat u schrijft, verschijnen aan de rechterkant. Druk op de
spatie om het voorgestelde woord in te voeren.
Om de tekens aan de linkerkant van een zin te verwijderen, gebruikt u de
‘Verwijder’-toets.
Als u klaar bent met typen, raakt u de ‘Terug’-toets aan.
4. Communicatie
4.1 Bellen
* Tik op het telefoonsymbool op het hoofdmenu.
* Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen;
* Om het telefoonnummer te bellen dat u heeft ingetoetst, tikt u op het
telefoonsymbool. U kunt de luidspreker openen.
4.2 Berichten
Gebruik deze app om tekst- of multimediaberichten te verzenden en te ontvangen.
De berichten van hetzelfde contact of telefoonnummer verschijnen in één gesprek.
Zo heeft u makkelijk toegang tot de berichtenreeks van een contact.
5 Multimedia
5.1 Camera
De camera maakt een foto of video die u ook kunt delen met anderen.
5.1.1 Foto maken
Een foto maken: