Operation Manual

www.androidone.nl
www.androidone.be
6.1 Wifi-netwerk
Het wifi-netwerk is een draadloos netwerk dat afhankelijk van de omgeving tot een
afstand van honderd meter internetverbinding kan verzorgen.
U kunt via onderstaande manier verbinding maken met een wifi-netwerk:
Instellingen > Voor draadloos, activeert u draadloos.
Ga naar de opties van draadloos. De telefoon detecteert bruikbare wifi-
netwerken en geeft de gevonden netwerken met naam weer. Beveiligde
netwerken worden weergegeven met een slotpictogram. Als de telefoon een
netwerk vindt waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt, dan wordt hiermee
automatisch verbinding gemaakt.
Selecteer een netwerk voor verbinding. Als het netwerk toegankelijk is, krijgt u
een melding om de optie verbinden te selecteren voor goedkeuring van
verbinding met dit netwerk. Er volgt een melding dat u een beveiligingscode of
andere gegevens moet invoeren.
6.2 Bluetooth
Bluetooth is een draadloze technologie om informatie uit te wisselen voor korte
afstanden van ongeveer tien meter tussen apparaten.
Bestand verzenden
Instellingen > Selecteer Bluetooth om Bluetooth te activeren.
Ga naar bestandsbeheer om een bestand te selecteren > selecteer Bluetooth.
Selecteer de optie ‘Zoek apparaat’; de telefoon detecteert alle bruikbare
Bluetooth-apparaten en toont deze met naam.
Selecteer de naam van het andere apparaat in de lijst om te koppelen. Na het
koppelen zal het bestand verzonden worden.
6.2.1 Bestand ontvangen
Instellingen > Selecteer Bluetooth om Bluetooth te activeren. Activeer Bluetooth
gedurende de zichtbaarheidsduur.
Na het koppelen zal de telefoon het bestand ontvangen. Dit wordt opgeslagen in het
telefoongeheugen in de map ‘Bluetooth’.
6.2.2 Verbinding met handsfree-apparaat
Instelling > Bluetooth’; selecteer de optie ‘Zoek apparaat’;
Activeer het handsfree-apparaat en selecteer het handsfree-apparaat in lijst
met gekoppelde apparaten.
Na het koppelen, kunt u het handsfree-apparaat gebruiken om muziek te
luisteren en om gesprekken te voeren.